De controlekaart

In het kader van de coronacrisis past ook de dienst Digitach van het ITLB haar dienstverlening aan. Tot minstens 31-08-2022 zijn onderstaande maatregelen van toepassing om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De kantoren van ITLB en Digitach zijn tot 31-08-2022 niet meer toegankelijk ter bescherming van uw gezondheid en deze van onze medewerkers.

Neem zoveel mogelijk contact op via mail op digitach@itlb.be.

Een normale dienstverlening tijdens de kantooruren wordt evenwel gegarandeerd. Voorlopig is er nog geen vertraging in de behandeling van de aanvragen voor kaarten, betalingen van facturen en levering van kaarten via Bpost in een prior verzending, maar de situatie wordt van dag tot dag opgevolgd en we houden u op de hoogte, indien verdere maatregelen zich zouden opdringen.

Model van de kaart

De controlekaart - voorzijde
De controlekaart - voorzijde
De controlekaart - achterkant
De controlekaart - achterkant

De controlekaart kan enkel aangevraagd worden via de procedure voorzien door de bevoegde overheid en binnen de contingenten voorzien.

De nieuwe controlekaarten voor de 2 generatie hebben een geldigheidsduur van 2 jaar. Deze nieuwe kaarten worden op aanvraag uitgereikt vanaf 11-6-2019.

De aanvragen voor vernieuwing kunnen ten vroegste 2 maand voor de vervaldatum van de lopende kaart behandeld worden. Het volledig aanvraagdossier moet opgestuurd worden naar Het volledig dossier moet opgestuurd worden naar de

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat 5
1000 Brussel
Opgelet: De controlekaarten voor de lokale politiezones zijn allemaal onder supervisie van de Vaste Commissie van de Lokale Politie ambtshalve vernieuwd en zijn op basis van de vastgestelde contingenten eind juni 2022 naar alle lokale politie-eenheden opgestuurd.

Op basis van het KB van 17-10-2016 moeten de kaarten waarvan de geldigheidsduur verstreken is of die niet meer worden gebruikt, door de houder aan de bevoegde instantie terugbezorgd binnen acht dagen volgend op de vervaldatum of het einde van het gebruik.

ITLB, P/a Dienst Digitach
Archimedesstraat 5
1000 Brussel

De controlerende ambtenaar kan met zijn controlekaart alle gegevens van minstens de afgelopen 365 dagen terugvinden op de digitale tachograaf, uitlezen, afdrukken en aldus controleren. Zo kan hij bijvoorbeeld het gebruik van een ongeldige of verloren gemelde kaart, een onderbreking van de stroomvoorziening of een poging tot inbreuk op de beveiliging zien of alle gegevens opvragen van iedere bestuurder die met het betrokken voertuig heeft gereden om het even door welke onderneming deze bestuurder(s) werd(en) tewerkgesteld.

De controlerende instantie kan vervolgens, en indien nodig, bij eventuele bedrijfscontroles deze gegevens dan vergelijken met de van op de chip van de bestuurderskaarten en/of werkplaatskaarten overgebrachte gegevens.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te personaliseren en statistieken vast te leggen.
Ik begrijp het Meer informatie