Betalingsvoorwaarden

In het kader van de coronacrisis past ook de dienst Digitach van het ITLB haar dienstverlening aan. Tot minstens 31-10-2022 zijn onderstaande maatregelen van toepassing om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De kantoren van ITLB en Digitach zijn tot 31-10-2022 niet meer toegankelijk ter bescherming van uw gezondheid en deze van onze medewerkers.

Neem zoveel mogelijk contact op via mail op digitach@itlb.be.

Een normale dienstverlening tijdens de kantooruren wordt evenwel gegarandeerd. Voorlopig is er nog geen vertraging in de behandeling van de aanvragen voor kaarten, betalingen van facturen en levering van kaarten via Bpost in een prior verzending, maar de situatie wordt van dag tot dag opgevolgd en we houden u op de hoogte, indien verdere maatregelen zich zouden opdringen.

Algemene betalingsvoorwaarden

  1. Bij gebreke aan protest binnen de 8 dagen na de factuurdatum, worden deze factuur en de onderhavige algemene betalingsvoorwaarden geacht onvoorwaardelijk aanvaard te zijn.
  2. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag.
  3. Bij niet betaling op de vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling eveneens verschuldigd:
    1. een verwijlrente gelijk aan de gerechtelijke intrest vanaf de vervaldatum tot de dag der effectieve betaling;
    2. een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR.
  4. De schuldenaar zal in gebreke zijn door het enkel verstrijken van de vervaltermijn, zonder enige verdere formaliteit.
  5. Alle invorderingen en geschillen met betrekking tot de onderhavige factuur vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Deze voorwaarden downloadenpdf 70,4 KB

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te personaliseren en statistieken vast te leggen.
Ik begrijp het Meer informatie