Kader voor de digitale tachograaf

Digitale tachografen van de eerste generatie worden sinds 1 mei 2006 gebruikt.

Bij Verordening (EU) nr. 165/2014pdf 1,0 MB is een tweede generatie digitale tachografen ingevoerd, de zogenaamde slimme tachografen, die beschikken over een verbinding met het mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS), een communicatiesysteem voor vroegtijdige detectie op afstand en een interface met intelligente vervoerssystemen (ITS).

Vanaf 15-6-2019 wordt controleapparatuur van de tweede generatie geïnstalleerd in voertuigen die voor het eerst worden ingeschreven, en worden tachograafkaarten van de tweede generatie afgegeven.

Om een vlotte introductie van de tachograaf van de tweede generatie te waarborgen:

  1. er bij het ontwerp van de tachograafkaarten van de tweede generatie voor gezorgd dat ze ook in voertuigunits van de eerste generatie kunnen worden gebruikt;
  2. zal het niet verplicht zijn geldige kaarten van de eerste generatie op de introductiedatum te vervangen. Hierdoor kunnen bestuurders hun unieke kaart behouden en deze in beide systemen gebruiken.

Controleapparaten van de tweede generatie worden echter alleen gekalibreerd met behulp van werkplaatskaarten van de tweede generatie. Deze werkplaatskaarten van de tweede generatie kunnen vanaf 15-3-2019 worden aangevraagd.

Historiek

De Europese Unie heeft reeds sinds verschillende jaren de introductie van een systeem van digitale tachograaf voor de controle van de rij- en rusttijden van de bestuurders in het wegvervoer bestudeerd.

Dit nieuw type van controleapparaat is bedoeld om het controlesysteem, dat gebaseerd was op het type van analoge tachograaf, in nieuw in het verkeer gebrachte voertuigen te vervangen. Het systeem van analoge tachograaf heeft, onder andere, als voornaamste kenmerk het gebruik van papieren schijven die als weinig gebruiksvriendelijk en te fraudegevoelig worden ervaren.
Tijdens de Raad van Ministers van Vervoer van 27 juni 2005 had de Europese Commissie bevestigd dat de omschakelingsdatum van 5 augustus 2005 behouden bleef voor de invoering en het gebruik van de digitale tachograaf in de Europese Unie.

Bijgevolg, zoals door de Belgische Minister van Mobiliteit in zijn persmededeling van 7 juli 2005 werd gepreciseerd, moeten alle vanaf 5 augustus 2005 nieuw in België in het verkeer gebrachte voertuigen en die onderworpen zijn aan de naleving van de rij- en rusttijden (Verordening (EEG) 3820/85 van de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer), voorzien zijn van een digitale tachograaf.

De overgangsfase, die voorzien was om eventueel nog voertuigen, die in België nieuw in het verkeer werden gebracht vanaf 5 augustus 2005, uit te rusten met een analoge tachograaf op basis van o.a. een attest van de voertuigconstructeur, is onherroepelijk beëindigd op 1 januari 2006. (Ter info de, toelichtingpdf 14,4 KB gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 augustus 2005).

Trouwens, door de inwerkingtreding van art 27. van de Verordening (EG) nr. 561/2006 is het nu ook in de overige Lid-Staten van de Europese Unie verplicht dat alle voertuigen die vanaf 1 mei 2006 voor het eerst in het verkeer worden gebracht en die onderworpen zijn aan de naleving van de rij- en rusttijden (Verordening (EEG) 3820/85 van de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer), ook uitgerust zijn met een digitale tachograaf.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te personaliseren en statistieken vast te leggen.
Ik begrijp het Meer informatie