Brochures

In het kader van de coronacrisis past ook de dienst Digitach van het ITLB haar dienstverlening aan. Tot minstens 31-08-2022 zijn onderstaande maatregelen van toepassing om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De kantoren van ITLB en Digitach zijn tot 31-08-2022 niet meer toegankelijk ter bescherming van uw gezondheid en deze van onze medewerkers.

Neem zoveel mogelijk contact op via mail op digitach@itlb.be.

Een normale dienstverlening tijdens de kantooruren wordt evenwel gegarandeerd. Voorlopig is er nog geen vertraging in de behandeling van de aanvragen voor kaarten, betalingen van facturen en levering van kaarten via Bpost in een prior verzending, maar de situatie wordt van dag tot dag opgevolgd en we houden u op de hoogte, indien verdere maatregelen zich zouden opdringen.

Toelichtingen en brochures

Ten behoeve van de sector goederenvervoer over de weg heeft het Sociaal Fonds voor het goederenvervoer over de weg en aanverwante activiteiten in 2006 het initiatief genomen om enkele verklarende brochures uit te geven. Deze brochures betreffen:

Verdere informatie over het Sociaal Fonds voor het goederenvervoer over de weg en de terugbetalingmodaliteiten van de bestuurderskaart ten behoeve van deze sector vindt u op www.sftl.be.

  • Een algemene brochurepdf 4,2 MB betreffende de verschillende digitale tachograafkaarten.
  • De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, DG Vervoer te Land, heeft een powerpoint presentatiepdf 189,4 KB , voorzien betreffende de belangrijkste wijzigingen op het vlak van de rij-en rusttijden op basis van de Verordening n°561/2006, die van kracht is sinds 11 april 2007.
  • De nieuwe boetecataloguspdf 104,6 KB voor het wegvervoer is op 1 september 2007 in werking getreden. De lijst van de inbreuken werd volledig herzien en biedt een globaal zicht op het nieuwe boetesysteem.
  • Een informatiebrochure betreffende het gebruik van tachograafschijvenpdf 592,5 KB en daaruit voortvloeiende verplichtingen in hoofde van de chauffeur.
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te personaliseren en statistieken vast te leggen.
Ik begrijp het Meer informatie