Gebruiksvoorwaarden

In het kader van de coronacrisis past ook de dienst Digitach van het ITLB haar dienstverlening aan. Tot minstens 31-08-2022 zijn onderstaande maatregelen van toepassing om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De kantoren van ITLB en Digitach zijn tot 31-08-2022 niet meer toegankelijk ter bescherming van uw gezondheid en deze van onze medewerkers.

Neem zoveel mogelijk contact op via mail op digitach@itlb.be.

Een normale dienstverlening tijdens de kantooruren wordt evenwel gegarandeerd. Voorlopig is er nog geen vertraging in de behandeling van de aanvragen voor kaarten, betalingen van facturen en levering van kaarten via Bpost in een prior verzending, maar de situatie wordt van dag tot dag opgevolgd en we houden u op de hoogte, indien verdere maatregelen zich zouden opdringen.

De gebruiksvoorwaarden, die hieronder worden beschreven zijn van toepassing op het gebruik van de portaalsite. Door het louter gebruik maken van de gegevens wordt u geacht deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

De informatie op de site of waarnaar de site u verwijst, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan specifieke omstandigheden; deze kan dus niet als een professioneel, juridisch of persoonlijk advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde dienstente raadplegen.

Er moet worden benadrukt dat de via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële tekst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad of in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen geldt als authentieke tekst. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de officiële tekst heeft deze laatste steeds voorrang.

De Dienst Digitach, opgericht in de schoot van de vzw ITLB (Instituut Wegtransport en Logistiek België), levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de site verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via een portaalsite onbeschikbaar zou zijn, zal de Dienst Digitach de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De site kan links naar andere portaalsites bevatten waarover de Dienst Digitach geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De Dienst Digitach kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze sites.

De Dienst Digitach aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de sites of van de ter beschikking gestelde info op de sites waarnaar deze verwijst.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te personaliseren en statistieken vast te leggen.
Ik begrijp het Meer informatie