Copyright

In het kader van de coronacrisis past ook de dienst Digitach van het ITLB haar dienstverlening aan. Tot minstens 31-10-2022 zijn onderstaande maatregelen van toepassing om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De kantoren van ITLB en Digitach zijn tot 31-10-2022 niet meer toegankelijk ter bescherming van uw gezondheid en deze van onze medewerkers.

Neem zoveel mogelijk contact op via mail op digitach@itlb.be.

Een normale dienstverlening tijdens de kantooruren wordt evenwel gegarandeerd. Voorlopig is er nog geen vertraging in de behandeling van de aanvragen voor kaarten, betalingen van facturen en levering van kaarten via Bpost in een prior verzending, maar de situatie wordt van dag tot dag opgevolgd en we houden u op de hoogte, indien verdere maatregelen zich zouden opdringen.

Deze portaalsite is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie.


De informatie die u op of via de site vindt, is onderworpen aan auteursrechten.
De informatie mag enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend.
De reproductie van de informatie (afbeeldingen, softwaretoepassingen, ...) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

De Dienst Digitach behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de portaalsite.
Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen die op of via de portaalsite kunnen worden geraadpleegd, worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te personaliseren en statistieken vast te leggen.
Ik begrijp het Meer informatie