De doelstellingen

In het kader van de coronacrisis past ook de dienst Digitach van het ITLB haar dienstverlening aan. Tot minstens 31-10-2022 zijn onderstaande maatregelen van toepassing om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De kantoren van ITLB en Digitach zijn tot 31-10-2022 niet meer toegankelijk ter bescherming van uw gezondheid en deze van onze medewerkers.

Neem zoveel mogelijk contact op via mail op digitach@itlb.be.

Een normale dienstverlening tijdens de kantooruren wordt evenwel gegarandeerd. Voorlopig is er nog geen vertraging in de behandeling van de aanvragen voor kaarten, betalingen van facturen en levering van kaarten via Bpost in een prior verzending, maar de situatie wordt van dag tot dag opgevolgd en we houden u op de hoogte, indien verdere maatregelen zich zouden opdringen.

De invoering van de digitale tachograaf baseert zich op vier doelstellingen

  • De verkeersveiligheid verhogen.
  • De arbeidsvoorwaarden van de bestuurders verbeteren.
  • De eerlijke concurrentie bevorderen.
  • Het beheer van de ondernemingen vereenvoudigen.

Slimme tachograaf

Bij Verordening (EU) nr. 165/2014 pdf 1,0 MBis een tweede generatie digitale tachografen ingevoerd, de zogenaamde slimme tachografen, die beschikken over een verbinding met het mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS), een communicatiesysteem voor vroegtijdige detectie op afstand en een interface met intelligente vervoerssystemen (ITS).

Vanaf 15-6-2019 moet deze tachograaf van de tweede generatie geïnstalleerd zijn in voertuigen die voor het eerst worden ingeschreven, en zullen ook tachograafkaarten van de tweede generatie worden afgegeven.

Om een vlotte introductie van de tachograaf van de tweede generatie te waarborgen:

  1. Zullen de bestuurderskaarten en de bedrijfskaarten van de tweede generatie ook in de tachografen van de eerste generatie kunnen worden gebruikt;
  2. is het niet verplicht geldige bestuurderskaarten en bedrijfskaarten van de eerste generatie op de introductiedatum te vervangen. Hierdoor kunnen bestuurders en bedrijven hun kaart behouden en deze in beide systemen gebruiken.

Vanaf 11-6-2019 worden in België bestuurderskaarten van de tweede generatie uitgereikt. Op deze nieuwe kaarten is de grafische handtekening van de chauffeur niet meer op de voorkant afgeprint. Op de achterkant is nu ook een barcode voorzien en het nieuwe homologatie nummer e4 0005.


Rij- en rusttijden

Vanaf 11 april 2007 is de Verordening (EEG) nr. 3820/85 inzake de rij-en rusttijden ingetrokken en vervangen door de Verordening (EG) nr. 561/2006pdf 421,5 KB die een wijziging inhoudt van de vroegere rij- en rusttijdreglementeringpdf 2,0 MB.

De digitale tachograaf dient geïnstalleerd te worden in alle voertuigen die onder het toepassingsgebied van de Verordening (EEG) nr. 561/2006 inzake de rij- en rusttijden vallen.

De lijst van vrijstellingen en afwijkingenpdf 574,3 KB is evenwel ook sinds 11 april 2007 aangepast! (laatste aanpassing op basis van Verordening 165/2014 van 4 februari 2014).


Deze site heeft als doel in opdracht van de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer informatie te verschaffen betreffende de implementatie van de digitale tachograaf in België en de gebruikers ervan te begeleiden bij het indienen van hun aanvraag voor een digitale tachograafkaart.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te personaliseren en statistieken vast te leggen.
Ik begrijp het Meer informatie