Belgische kader voor de digitale tachograaf

In het kader van de coronacrisis past ook de dienst Digitach van het ITLB haar dienstverlening aan. Tot minstens 31-08-2022 zijn onderstaande maatregelen van toepassing om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De kantoren van ITLB en Digitach zijn tot 31-08-2022 niet meer toegankelijk ter bescherming van uw gezondheid en deze van onze medewerkers.

Neem zoveel mogelijk contact op via mail op digitach@itlb.be.

Een normale dienstverlening tijdens de kantooruren wordt evenwel gegarandeerd. Voorlopig is er nog geen vertraging in de behandeling van de aanvragen voor kaarten, betalingen van facturen en levering van kaarten via Bpost in een prior verzending, maar de situatie wordt van dag tot dag opgevolgd en we houden u op de hoogte, indien verdere maatregelen zich zouden opdringen.

Reglementaire basis

De vzw "Instituut Wegtransport en Logistiek België" (ITLB) is door de Staat gemandateerd om, bij delegatie en onder controle van de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, een openbare opdracht uit te voeren die erin bestaat het systeem voor het beheer en de afgifte van alle digitale tachograafkaarten m.b.t. de digitale tachograaf, te organiseren en uit te baten.

Een interne dienst, met name DIGITACH dienst, werd daartoe in het leven geroepen.

Teneinde de haar opgelegde doelstellingen te behalen voor het uitgeven van de digitale tachograafkaarten eerste generatie, had de vzw ITLB een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten afgesloten met het consortium Veridos GmbH (onderdeel van Giesecke & Devrient GmbH), Verizon NV en Unisys Belgium.

Voor de uitgifte van de digitale tachograafkaarten van de tweede generatie heeft de vzw ITLB een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten afgesloten met het consortium Gemalto SA, Cert Sign en Unisys Belgium.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te personaliseren en statistieken vast te leggen.
Ik begrijp het Meer informatie