Zahlungsbedingungen

Dans le cadre de la crise du coronavirus, le service Digitach de L’ITLB adapte également ses services. Jusqu’au 31-08-2022 au moins, les mesures ci - dessous seront d’application pour empêcher la propagation du coronavirus.

Les bureaux de l’ITLB et du Digitach ne seront plus accessibles au 31-08-2022 afin de protéger votre santé et celle de nos collaborateurs.

Contactez - nous autant que possible par mail à digitach@itlb.be.

Un service normal est néanmoins garanti pendant les heures de bureau. Pour le moment, il n’y a encore aucun retard dans le traitement des demandes de cartes, les paiements de factures et la livraison des cartes via Bpost lors d’un envoi prior. Mais la situation sera suivie au jour le jour et nous vous tiendrons informés au cas où des mesures supplémentaires s’imposeraient.

Leider existiert die aktuelle Seite nicht in deutscher Sprache.

Die Seite wird auf Niederländisch angezeigt. Sie können jedoch die aktuelle Sprache in Französisch ändern.

Algemene betalingsvoorwaarden

  1. Bij gebreke aan protest binnen de 8 dagen na de factuurdatum, worden deze factuur en de onderhavige algemene betalingsvoorwaarden geacht onvoorwaardelijk aanvaard te zijn.
  2. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag.
  3. Bij niet betaling op de vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling eveneens verschuldigd:
    1. een verwijlrente gelijk aan de gerechtelijke intrest vanaf de vervaldatum tot de dag der effectieve betaling;
    2. een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR.
  4. De schuldenaar zal in gebreke zijn door het enkel verstrijken van de vervaltermijn, zonder enige verdere formaliteit.
  5. Alle invorderingen en geschillen met betrekking tot de onderhavige factuur vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Deze voorwaarden downloadenpdf 70,4 KB

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrungen zu personalisieren und Statistiken aufzuzeichnen.
Ich verstehe Erfahren Sie mehr