Controller-Karte

Dans le cadre de la crise du coronavirus, le service Digitach de L’ITLB adapte également ses services. Jusqu’au 31-05-2022 au moins, les mesures ci - dessous seront d’application pour empêcher la propagation du coronavirus.

Les bureaux de l’ITLB et du Digitach ne seront plus accessibles au 31-05-2022 afin de protéger votre santé et celle de nos collaborateurs.

Contactez - nous autant que possible par mail à digitach@itlb.be.

Un service normal est néanmoins garanti pendant les heures de bureau. Pour le moment, il n’y a encore aucun retard dans le traitement des demandes de cartes, les paiements de factures et la livraison des cartes via Bpost lors d’un envoi prior. Mais la situation sera suivie au jour le jour et nous vous tiendrons informés au cas où des mesures supplémentaires s’imposeraient.

Leider existiert die aktuelle Seite nicht in deutscher Sprache.

Die Seite wird auf Niederländisch angezeigt. Sie können jedoch die aktuelle Sprache in Französisch ändern.

Vorlage der Karte

Controller-Karte - vorne
Controller-Karte - vorne
Controller-Karte - Rückseite
Controller-Karte - Rückseite

De controlekaart kan enkel aangevraagd worden via de procedure voorzien door de bevoegde overheid en binnen de contingenten voorzien.

De nieuwe controlekaarten voor de 2 generatie hebben een geldigheidsduur van 2 jaar. Deze nieuwe kaarten worden op aanvraag uitgereikt vanaf 11-6-2019.

De aanvragen voor vernieuwing kunnen ten vroegste 2 maand voor de vervaldatum van de lopende kaart behandeld worden. Het volledig aanvraagdossier moet opgestuurd worden naar Het volledig dossier moet opgestuurd worden naar de

Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB
Archimedesstraat 5
1000 Brussel
Opgelet: De controlekaarten voor de lokale politiezones zijn allemaal onder supervisie van de Vaste Commissie van de Lokale Politie ambtshalve vernieuwd en zijn op basis van de vastgestelde contingenten eind juni 2022 naar alle lokale politie-eenheden opgestuurd.

Op basis van het KB van 17-10-2016 moeten de kaarten waarvan de geldigheidsduur verstreken is of die niet meer worden gebruikt, door de houder aan de bevoegde instantie terugbezorgd binnen acht dagen volgend op de vervaldatum of het einde van het gebruik.

ITLB, P/a Dienst Digitach
Archimedesstraat 5
1000 Brussel

De controlerende ambtenaar kan met zijn controlekaart alle gegevens van minstens de afgelopen 365 dagen terugvinden op de digitale tachograaf, uitlezen, afdrukken en aldus controleren. Zo kan hij bijvoorbeeld het gebruik van een ongeldige of verloren gemelde kaart, een onderbreking van de stroomvoorziening of een poging tot inbreuk op de beveiliging zien of alle gegevens opvragen van iedere bestuurder die met het betrokken voertuig heeft gereden om het even door welke onderneming deze bestuurder(s) werd(en) tewerkgesteld.

De controlerende instantie kan vervolgens, en indien nodig, bij eventuele bedrijfscontroles deze gegevens dan vergelijken met de van op de chip van de bestuurderskaarten en/of werkplaatskaarten overgebrachte gegevens.

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrungen zu personalisieren und Statistiken aufzuzeichnen.
Ich verstehe Erfahren Sie mehr