1. Toelichtingen en brochures : informatiebrochures inzake het downloaden van tachograafdata met een overzicht van de verschillende oplossingen, een overzicht van de huidge reglementering inzake de rij-en rusttijden, een overzicht van de verplichtingen bij verlies, diefstal of defect  van een bestuurderskaart, de boetecatalogus voor inbreuken op de rij-en rusttijden  en tachograafgebruik, een overzicht van de verplichtingen van de chauffeur tijdens een controle van de rijtijden onderweg,........

2. Een overzicht van 37 veelvuldig gestelde vragen en hun antwoorden

3. Indien uw vraag zich niet in de rubriek "FAQ" bevindt, gelieve uw vraag per email op te sturen.

4. Nuttige adressen