Digitale tachograafkaarten

Een digitale tachograafkaart is een smartcard voor gebruik in een digitale tachograaf (het controleapparaat). De digitale tachograaf kan door middel van een tachograafkaart de identiteit van de kaarthouder of het organisme dat houdster is van een kaart, vaststellen en gegevens registreren, opslaan en eventueel overbrengen.

Een tachograafkaart is er in de volgende uitvoeringen:

Bestuurderskaart = De bestuurderskaart vervangt het huidige registratieblad (tachograafschijf), is persoonlijk op naam van de bestuurder, registreert de gegevens van elke bestuurder individueel, heeft een geldigheidsduur van maximaal vijf jaar en moet vervangen worden ingeval van diefstal, verlies of slechte werking. De bestuurderskaart bewaart de gegevens van de prestaties (rijden, rusten, …) van de bestuurder van tenminste de laatste 28 dagen. Elke bestuurder mag slechts over één kaart beschikken.

Bedrijfskaart = De bedrijfskaart geeft toegang tot de gegevens van de voertuigen en de bestuurders van het bedrijf die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen. Zij laat toe deze data over te brengen (te downloaden) voor controledoeleinden of voor loonberekening en ze laat toe om de inzage en het gebruik van deze gegevens te blokkeren (vergrendelen) bij verkoop of (tijdelijke) verhuur van het voertuig; De bedrijfskaart heeft een geldigheidsduur van maximaal vijf jaar en wordt gepersonaliseerd op naam van het bedrijf. Een bedrijf kan meerdere bedrijfskaarten aanvragen. Deze kaart is technisch niet voorzien voor het capteren van de registraties van rij-en rusttijden en kan dus hoegenaamd niet gebruikt worden als vervanging van een bestuurderskaart. 

Werkplaatskaart = De werkplaatskaart stelt de erkende werkplaatsen in staat de digitale tachograaf te activeren en te ijken; ze is beveiligd met een PIN-code die uit zes alfanumerieke posities is samengesteld. Zij heeft een geldigheidsduur van maximaal één jaar en wordt gepersonaliseerd op naam van een fysiek persoon die een scholing heeft gevolgd en die door de erkende werkplaats is tewerkgesteld.

Controlekaart = De controlekaart wordt toegewezen aan de bevoegde controle-instanties. Zij laat hen toe om alle in het geheugen van het apparaat en in de bestuurders- en of werkplaatskaart opgeslagen gegevens te lezen, af te drukken en aldus te controleren.