Kader voor de digitale tachograaf

De Europese Unie heeft reeds sinds verschillende jaren de introductie van een systeem van digitale tachograaf voor de controle van de rij- en rusttijden van de bestuurders in het wegvervoer bestudeerd.

Dit nieuw type van controleapparaat is bedoeld om het controlesysteem, dat gebaseerd was op het type van analoge tachograaf, in nieuw in het verkeer gebrachte voertuigen te vervangen. Het systeem van analoge tachograaf heeft, onder andere, als voornaamste kenmerk het gebruik van “papieren” schijven die als weinig gebruiksvriendelijk en te fraudegevoelig worden ervaren.

Tijdens de Raad van Ministers van Vervoer van 27 juni 2005 had de Europese Commissie bevestigd dat de omschakelingsdatum van 5 augustus 2005 behouden bleef voor de invoering en het gebruik van de digitale tachograaf in de Europese Unie.

Bijgevolg, zoals door de Belgische Minister van Mobiliteit in zijn persmededeling van 7 juli 2005 werd gepreciseerd, moeten alle vanaf 5 augustus 2005 nieuw in België in het verkeer gebrachte voertuigen en die onderworpen zijn aan de naleving van de rij- en rusttijden (Verordening (EEG) 3820/85 van de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer), voorzien zijn van een digitale tachograaf.

De overgangsfase, die voorzien was om eventueel nog voertuigen, die in België nieuw in het verkeer werden gebracht vanaf 5 augustus 2005, uit te rusten met een analoge tachograaf op basis van o.a. een attest van de voertuigconstructeur, is onherroepelijk beëindigd op 1 januari 2006. (Ter info de toelichting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 augustus 2005)

Trouwens, door de inwerkingtreding van art 27. van de Verordening (EG) nr. 561/2006 is het nu ook  in de overige Lid-Staten van de Europese Unie verplicht dat alle voertuigen die vanaf 1 mei 2006 voor het eerst in het verkeer worden gebracht en die onderworpen zijn aan de naleving van de rij- en rusttijden (Verordening (EEG) 3820/85 van de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer), OOK  uitgerust zijn met een digitale tachograaf.