In België

De vzw “Instituut Wegtransport en Logistiek België” (ITLB) is door de Staat gemandateerd om, bij delegatie en onder controle van de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, een openbare opdracht uit te voeren die erin bestaat het systeem voor het beheer en de afgifte van alle digitale tachograafkaarten m.b.t. de digitale tachograaf, te organiseren en uit te baten.

Een interne dienst, met name DIENST DIGITACH, werd daartoe in het leven geroepen.

Teneinde de haar opgelegde doelstellingen te behalen, heeft de vzw ITLB een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten afgesloten met het consortium Veridos GmbH (onderdeel van Giesecke & Devrient GmbH), Verizon NV en Unisys Belgium. Op die manier beschikt zij over alle vereiste vaardigheden om een globaal technisch en informaticasysteem te ontwikkelen die alle noodzakelijke veiligheidswaarborgen biedt om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle aanvragers te kunnen verzekeren.