Erkende Werkplaatsen

De lijst van de door de overheid erkende werkplaatsen op basis van art.7 van het Koninklijk Besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer .